Boeken & publicaties

Belangrijkste publicaties

 • Onderzoek naar vastgoed uit joods bezit en lokale lasten tijdens de bezetting en de naoorlogse jaren. In opdracht van diverse gemeenten. Rapporten: Utrecht (2020), Eindhoven (2021), Haarlem (2021) en Arnhem (2022)

 • Wat zegt dit getal mij eigenlijk? Denken over toeval en variatie. 50 jaar medische statistiek in Leiden (Leiden 2014). In opdracht van de afdeling Medische Statistiek van het LUMC

 • Ruimte maken voor Den Haag, Schetsen uit een kleine eeuw uitbreiden en inschikken. Uitgegeven ter gelegenheid van 90 jaar Dienst Stedelijke Ontwikkeling 1918-2008 (Den Haag 2008). In opdracht van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Den Haag

 • De stad is nooit af. Ontstaan en ontwikkeling van het stadsdeel Slotervaart, van Algemeen Uitbreidingsplan tot stedelijke vernieuwing. (Hilversum 2005). In opdracht van stadsdeel Slotervaart, gemeente Amsterdam

 • Toverwoord ‘informatie’. Fusiegeschiedenis van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten, 1993-2002. (Amsterdam 2005). In opdracht van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

 • Twee hoofdstukken in: Hoge dijken diepe gronden. Land en water tussen Rotterdam en Gouda. Een geschiedenis van Schieland. (Utrecht 2004), p. 127-215. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland te Rotterdam

 • Een hoofstuk in: 150 jaar toezicht Verkeer en Waterstaat. Rampen, wetten en inspectiediensten. (Den Haag 2004), p.181-242. In opdracht van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

 • Waterstaat in kaart. De geschiedenis van de Waterstaatskaart van Nederland, 1865-1992. (Utrecht 2003). In opdracht van de Adviesdienst Geo-informatie en ICT (voorheen Meetkundige Dienst) van Rijkswaterstaat

 • Samen met Jan van den Noort: Water naar de zee. Geschiedenis van Waterbedrijf Europoort 1874-1999. (Rotterdam 2000). In opdracht van Waterbedrijf Europoort in Rotterdam

 • Van Friese grond. Agrarische eigendoms- en gebruiksverhoudingen en de ontwikkelingen in de Friese landbouw in de negentiende eeuw. (Leeuwarden 1995) Proefschrift

 • Goed op koers. 125 jaar economische ontwikkeling in de Veenkoloniën en Oostelijk Groningen. (Veendam 1987) In opdracht van de Kamer van Koophandel en fabrieken in Veendam