Over Maili Blauw

Blauw Historisch Onderzoek is in 1999 opgericht door Maili Blauw, destijds onder de bedrijfsnaam Bureau Blauw. De kern van haar activiteiten is historisch onderzoek en het schrijven van boeken.

Maili Blauw studeerde sociaal-economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als bijvak Deense taal- en letterkunde. Na haar afstuderen werkte zij enkele jaren als historisch onderzoekster, onder andere aan de Fryske Akademy in Leeuwarden. Zij promoveerde in 1995 aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift Van Friese grond, over de agrarische eigendomsverhoudingen in Friesland in de negentiende eeuw. Van 1994 tot 1999 was zij werkzaam in ruimtelijke projecten bij de gemeente Amsterdam. Daarna richtte zij als zelfstandig gevestigd historica Bureau Blauw op, vanaf 2020 Blauw Historisch Onderzoek. Zij deed onderzoek voor een breed scala aan opdrachtgevers (publicaties) en schreef boeken en bijdragen aan boeken.

Maili Blauw deed ervaring op bij enkele grote gemeenten (Amsterdam en Den Haag) in stedenbouwkundige ontwikkeling, ruimtelijke ordening en wijkaanpak. Zij heeft een opmerkelijke talenkennis. Dankzij een tweetalige opvoeding spreekt zij prima Duits en door studie en werk in Denemarken ook Deens. Verder leerde zij Fries tijdens haar werk aan de Fryske Akademy in Leeuwarden.